:

 
.:  098-811-33-38 E-mail: zlagoda_hotel@mail.ru          zlagoda_hotel@ukr.net 
Skype: zlagoda2013
GPS: 49 32" 12' N 25 41' 6"
 

?